W dniach 25.12.2020-16.01.2021 r. sklep będzie nieczynny. Wszystkie zamówienia zrealizujemy po urlopie.

Szukaj

Zwroty i reklamacje

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.) w związku z przepisami kodeksu cywilnego.
Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. 

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy: kwiaciarnia@bloom-box.pl lub listownie na adres BLOOM BOX, Łodź (91-341), ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia bądź inny dowód nabycia towaru u Sprzedawcy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz dowód zakupu bądź numer zamówienia.

W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy.
Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy.
Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Klienta rzeczy stanowiących przedmiot reklamacji przesłanych do reklamacji przez kupującego, oraz nie dostarczenie przez firmę zewnętrzną, którą wybrała osoba reklamująca produkt.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem –można tego dokonać listownie na adres BLOOM BOX, Łódź (91-341), ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100 lub mailowo na adres e-mail: kwiaciarnia@bloom-box.pl. W celu odstąpienia od umowy Nabywca będący konsumentem może skorzystać z formularza:

  • formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub
  • w inny wyraźny sposób poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu ze swojego prawa.

Sprzedawca po otrzymaniu od konsumenta informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu informuje Nabywcę o doręczeniu mu informacji o odstąpieniu od umowy.
Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Produkt odsyłany Sprzedawcy powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.

Koszt zwrotu produktu ponosi Nabywca – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Znajdź coś dla siebie