Ucho Daniela

jest takie duże, że wszystko usłyszy, w dobrych okazjach Ci potowarzyszy